Yükleniyor...

Yüksek teknolojilerin sivil ve askerî alanlarında, Akademik, Mühendislik, Bilimsel Laboratuar çalışmaları yapan, Özgün İlkeler, Tasarımlar, Uygulamalar Geliştiren, Prototipleyen, Aygıtlar, Düzenekler ve Sistemler Kurgulayan, Üreten, Tümleştiren bir Sanayi Ar-Ge ve Mühendislik kuruluşudur.

Sivil Sektör’de Hava/Kara/Deniz unsurlarına dair teknolojileri ve araçları kullanan tüm faaliyet kesitlerinde ve alanlarında; Savunma Sektörü’nde Kara/Deniz/Hava, ve Ulusal Güvenlik/Emniyet Teknoloji kesitleri kapsamında, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, mekatronik mühendisliği, elektromekanik mühendisliği, makina mühendisliği, elekrooptik mühendisliği, kimya, fizik ve metalurji ihtisas alanları ile ilgili Yurtiçi ve Yurtdışı Sivil ve Savunma Sanayileri kesitlerinde;

 • Ar-Ge, Patent, Lisans
 • Danışmanlık,
 • Tasarım,
 • Üretim,
 • Pazarlama,
 • Satış,
 • Taahhüt İşleri ve Projeler (Devlet, Kamu, Vakıf, Özel İdareler, Özel Sektör’den münferit veya ortaklı İşler, Projeler ve İhaleler almak, Taşeronluk, Yüklenicilik, Müteahhitlik yapma ve yaptırma),
 • Yurtiçi ve Yurtdışı Temsilcilikleri edinme ve kurma,
 • Teknoloji Modernizasyonları, İyileştirmeler, Bakım-Onarımlar
 • Eğitim faaliyetlerini yürütür.

Hedeflenen teknik ve ticari başarılara temel teşkil edebilecek her türlü yazılım teknolojileri, donanım teknolojileri, akademik/pratik teknik uzmanlıkları, gerekli ürünleri, araçları, gereçleri, cihazları, teçhizatları, ve bilumum malzemeleri ihraç ve İthal etmeye, teknoloji ortaklıkları tesis etmeye, Lisanslar alım-verim, Patent çalışmaları, Patent alım-satım ve yukarıdakiler ile ilgili tüm Teknik ve Ticari işlemleri yapmaya yetkilidir.

Şirket bu kapsamda, aşağıdaki yüksek teknoloji ihtiyaç alanları ile ilgilenir, faaliyetler yürütür:

 • Lazer Teknolojileri Donanım, Yazılım ve Düzenleri,
 • Yapay Zeka/Akıl Donanım, Yazılım ve Düzenleri,
 • İşletim Altyapıları ve İşletim,
 • Gerçek-Zamanlı Altyapılar, Düzenekler, ve Düzenler,
 • Sanayi Çalışanı Düzenekler,
 • Bilişim Düzenleri Donanımları ve Yazılımları,
 • Sayısal İletişim Protokolleri, Düzenekleri, Sistemleri, Telsiz ve Telli Komunikasyon Ağ Donanımları ve Yazılımlar
 • Sanayi Otomasyonu ve Aygıtlar Ağı,
 • Kara, Hava ve Deniz Araçları Entegrasyonu,
 • Silahlar Teçhizatı ve Düzenleri Otomasyonu.

Misyon

Sahip olduğu tecrübe, altyapı ve ürettiği yüksek teknoloji ile TSK ve Güvenlik Güçlerinin bugün ve gelecekte ihtiyaç duyacağı her türlü savunma ihtiyacını karşılamak maksadıyla, milli ve yerlilik oranı yüksek silah ve sistem çözümleri üretmek, savunma alanında dışa bağımlılığı azaltmaktır.

Vizyon

Ülkemizin refahı ve güvenliği için, yüksek teknoloji üreten ve marka değeri yüksek, yurt içi ve yurt dışında saygın, ülke ekonomisine katma değer sağlayan bir savunma şirketi olmaktır.